Przedszkole

Jakie umiejętności posiada przedszkolak?

Przedszkole to miejsce, w którym dziecko może nabyć wiele nowych umiejętności i jednocześnie zawrzeć pierwsze przyjaźnie. Program edukacyjny jest jasno określany i nastawiony na wszechstronne rozwijanie dzieci, zarówno pod względem ich wiedzy, motoryki czy kontaktów społecznych. Co potrafi dziecko, które ukończy przedszkole? Sprawdźmy!

 • Umiejętności społeczne

  To bardzo ważny aspekt, który pozwala dzieciom porozumiewać się z innymi osobami, zarówno dorosłymi, jak i dziećmi. Są one uczone rozumieć ich potrzeby, a także oczekiwania. Dzieci grzecznie zwracają się do innych, przestrzegają reguł panujących w danej społeczności, uczą się przewidywać skutki swoich zachowań, potrafią się przedstawić. Co więcej, zdają sobie sprawę, jak ważna jest empatia, dlatego też nie dokuczają innym dzieciom.

 • Nauka higieny

  Dzieci uczone są utrzymywania ładu i porządku. Potrafią umyć zęby, znają zasady dobrego wychowania, zachowują się odpowiednio przy stole podczas posiłków. Co więcej, są w stanie samodzielnie nakryć do stołu, a także posprzątać po sobie. Zdają sobie sprawę, jak ważne są nawyki higieniczne. Przedszkolaki samodzielnie korzystają z toalety i potrafią się samodzielnie ubrać oraz utrzymać porządek w swoim otoczeni. Dbają jednocześnie o rzeczy osobiste.

 • Rozwój mowy

  Wspomaganie rozwoju mowy to kolejny aspekt, na który zwracana jest uwaga w przedszkolu. Dzieci uczone są zwracać się bezpośrednio do rozmówcy i wypowiadać się starannie pod względem gramatycznym czy składniowym. Ważne jest również, aby mówiły płynnie i uważnie słuchały. Nacisk kładzie się także na mówienie o swoich potrzebach i decyzjach. Dzieci wiedzą więc, że muszą pytać o niezrozumiałe dla nich fakty.

 • Rozwój czynności intelektualnych

  Dziecko po ukończeniu etapu przedszkolnego jest w stanie przewidywać skutki określonych czynności, klasyfikować obiekty, a także wie, jak połączyć przyczynę ze skutkiem. Ponadto, doskonale zdaje sobie sprawę jak zachować się w obiektach kulturalnych czy religijnych.

To nie wszystkie umiejętności, jakie zyskuje dziecko po ukończeniu etapu przedszkolnego. Wśród nich wymienia się także rozwój pod względem fizycznym i dbałość o zdrowie. Bardzo ważną kwestię stanowi nauka odpowiedniego zachowania w sytuacjach zagrożenia czy bezpieczne zachowywanie się w ruchu drogowym. Kolejny etap to edukacja szkolna, gdzie wszystkie nabyte dotąd umiejętności będą dalej rozwijane.